iyihaber.com

Size iyi haber var!

Tanrı'yı Kişisel Olarak Tanımak

 

Tanrı'yı Kişisel Olarak Tanımak Mümkün Mü?

 

Kutsal Kitap'a göre şühpesiz EVET!

Kutsal Kitap'ı okurken evreni yönlendiren

Fiziksel Kurallar olduğu gibi Tanrı ile ilişkimizi yönlendiren de

çok önemli Ruhsal Kurallar olduğunu anlayacağız.

Bu Ruhsal Kurallar NEDİR ?

 

 

1

TANRI SİZİ SEVİYOR VE YAŞAMANIZ İÇİN HARİKA BİR PLANI VAR.

 

TANRl'NIN SEVGİSİ

  "Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar." (1. Yuhanna 4:16)

TANRI'NIN PLANI

  İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." (Yuhanna 10:10)

Neden birçok kisi bu bol yaşama sahip olamıyor?

ÇÜNKÜ...

 


2

İNSAN GÜNAHLIDIR VE TANRI'DAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR.

BU NEDENLE TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE KENDİ YAŞAMI İÇİN GEREKLİ OLAN PLANINI BİLEMEZ VE UYGULAYAMAZ.

 

İNSAN GÜNAHLIDIR

  "Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı." (Romalılar 3:23)

TANRI KUTSALDIR

  "Kutsal olun, çünkü ben Kutsalım." (1. Petrus 1:16)

İNSAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR

  "Günah'ın ücreti ölümdür..." (Tanrı'dan ayrı düşmek) (Romalılar 6:23)

Yukarıdakı çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.

Oklar ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir.

Bu çaba Tanrı'dan karşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir.

İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilligi sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan iliskisini koparmış oldu.

Üçüncü Kural bize aradaki bu ayrılığıkapatacak tek yolu açıklamaktadır...

 

 

3

O BİZİM YERİMİZE ÖLDÜ

 

İsa Mesih insanın günahını ortadan kaldırmak için Tanrı'nın sağladığı tek çaredir. Ancak O'nun ile Tanrı'nın sevgisini ve yaşamımız için olan planını bilebilir ve uygulayabiliriz.

İsa Mesih'in Doğumu;

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın Ruhu, sözünü ona bırakmıştır.

İşte Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak Dünya'ya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Işığı, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih ruhsal anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

  "Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana Kutsal Tanrı Oğlu denecek." (Luka 1:34-35)

KURBAN KUZUSU

Hz. İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİH'in bizim için yapacaklarının öğretilmeye
başlanması demekti. Yüce Tanrımız, bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH'i bize önceden bildirdiği gibi kurban
kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtanış sözünü yerine getirmiştir.

  "Hz.Yahya ertesi gün, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. 'İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!' " (Yuhanna 1:29)

  "Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü." (Romalılar: 5:8)

ÖLÜMDEN DİRİLDİ
  "Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kifas'a ve Onikilere göründü." (1. Korintliler 15:3-6)
TANRl'YA GİDEN YOL
  "İsa ona "YOL, GERÇEK ve YAŞAM ben'im dedi." (Yuhanna 14:6)

  "Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi, öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16)

YALNIZ BU ÜÇ KURALI BİLMEK YETMİYOR...

 

 

4

İSA MESİH'İ RABBİMİZ VE KURTARICIMIZ OLARAK KABUL ETMELİYİZ.

BUNDAN SONRA TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE YAŞAMIMIZ İÇİN GEREKLİ OLAN PLANINI BİLEBİLİR VE UYGULAYABİLİRİZ.

İSA MESİH'İ KABUL ETMELİYİZ

  "Ancak Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." (Yuhanna 1:12)

İSA MESİH'İ İMAN YOLUYLA KABUL EDERİZ.

  "İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir."
  (Efesliler 2:8-9)

  İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız.
  (Yuhanna 3:1-8)

İSA MESİH'İ KİŞİSEL OLARAK ÇAĞIRMALlYIZ.

İsa şöyle diyor: "İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim."

İsa'yı kabul etmemiz demek; Kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldüğünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur.İSA MESIH'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul etmeliyiz


ŞEKİLDEKİ İKİ DAİRE, İKİ AYRI YAŞAMI SİMGELEMEKTEDİR

BEDENDEKİ YAŞAM

B- Benlik yaşam tahtında
M- Mesih yaşamın dışında.
• - Bütün ilgi alanları benlikçe
yönlendirildiğinden bir
karmaşa var.

 

 

MESİH'TEKİ YAŞAM

M- Mesih yaşam tahtında.
B- Benlik tamamen Tanrı Sözü
olan Mesih'e boyun eğmiş.
• - Bütün ilgi alanları Mesih'e
yöneldiği için kişinin
yaşamında Tanrı planı
doğrultusunda bir düzen
görülüyor.

Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?

Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm
İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor...

 

İSA MESİH'İ ŞİMDİ İMAN İLE DUA EDEREK YAŞAMINIZA ALABİLİRSİNİZ

 

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı sizin yüreğinizi biliyor ve sizin davranışlarınıza, sözlerinizden daha fazla önem veriyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

  "Rab İsa, sana ihtiyacım var. Günahlarımdan ötürü çarmıhta öldüğün için sana şükrederim. Sana yüreğimin kapısını açarak, seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp, bana sonsuz yaşam verdiğin için sana teşekkür ederim. Hayatımın yönetimini benden al ve beni istediğin gibi bir kişi yap."

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESIH'i yaşamınıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi hemen yaşamınıza
gelecektir.

 


İsa Mesih'in yaşamınızda olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH'i yaşamınıza kabul ettiniz mi? İsa Mesih Esinleme 3:20'de verdiği söze göre sizinle dostluk kurmak amacı ile yüreğinizin kapısına geldiğinde, şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer O söylüyorsa yalan olabilir mi? İsa'nin yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı'nın kendisine ve sözünün güvenilirliğine dayanarak! Başka bir deyişle, Tanrı verdiği sözünü mutlaka tutar.)

 


Kutsal Kitap İsa'yı kabul eden herkese yaşam sözü veriyor.

  "Tanrı'nın tanıklığı da size sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur. Ben bunları Tanrı'nın Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım." (1. Yuhanna 5:11-13)

İsa Mesih'in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı'ya sürekli olarak teşekkür edin.

  "Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam." (İbraniler 13:5)

O'nun sözünün doğrultusunda Mesih'in sizde yaşadığını ve daha O'nu davet ettiğiniz anda size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz.

Unutmayalım ki, Tanrı bizi hiçbir zaman aldatmaz.

Önemli bir uyarı......

 


DUYGULARA BAĞLI KALMAYIN

Mesih'e inanmış olan kişi Tanrı'nın Kendisine ve Sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman
(Tanrı'ya ve Sözüne güvenimiz) ve Duygu (iman ve Söz dinlerliğimizin sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21)

 

 

Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksızında gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek her halde düşünülemez bile. Bu örnekte olduğu gibi
Mesih'teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyoneti sürmeye benzer. Mesih'teki kişi tamamen Tanrı'ya
ve O'nun sözüne güvenmelidir.

 

 

İsa Mesih'i kabul etti iseniz;...

 

 

ŞİMDİ İSA MESİH'İ KABUL ETTİNİZ.

 

Bunun Sonucunda

1. İsa yaşamınıza geldi. (Esinleme 3:20 ve Koloseliler 1:27)

2. Günahlarınız bağışlandı. (Koloseliler 1:14 2:13)

3. Tanrı'nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) Yani o denli yakın bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki...!

4. Sonsuz Yaşamı elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)

5. Tanrı'nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10; II. Korintiler 5:17; 1. Selanikliler 5:18)

Bu durumda İsa Mesih'i kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi?

Tanrı'ya bizim için yaptıklarından ötürü şimdi bir kısa dua ile teşekkür sunmak ister misinz?

O'na hamd etmekle aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.


İSA MESİH'TE OLGUNLAŞMANIZ İÇİN ÖNERİLER

Ruhta olgunlaşma İsa Mesih'e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

"İmanla aklanan insan yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11) İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında günbegün artara, Rab'be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

1. Hergün Rab'be dua edin. (Yuhanna 15:7)

2. Rab'bin Sözünü hergün okuyun. (Elç. İşi. 17:11) (Mümkünse Müjde'nin Yuhanna bölümünden başlayın)

3. Tanrı'ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)

4. Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19 Yuhanna 15:8)

5. Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı'ya güvenin (1. Petrus 5:7)

6. Kutsal Ruh'un sizi yönetimi altında tutmasına, günlük yaşantınız ve tanıklığınızda sizi güçlendirmesine izin verin. (Galatyalılar 5:16-17 Elç. İşl. 1:8)


İYİ BİR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü, kiliseleri ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. "Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim." (İbraniler 10:25b)
Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. İşte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab'bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa katılmıyorsanız, çağrılmak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız ve müjdeyi paylaşan bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun.

Bu topluluk İsa Mesih'in yüceltildiği O'nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun...

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN!

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2