iyihaber.com

Size iyi haber var!

Haberler

İyi Haber

 

1. Sizin hayatınızda en önemli olan nedir?

İyi bir sağlık, iş, parasal güvence, mutlu bir aile ve ya ümit dolu bir gelecek.
Hz. İsa şöyle diyor, "İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, bunun kendisine ne yararı olur?"(Markos 8:36)
Hepimizin merak konusu ölüm ve yaşam olmalı! Çünkü hayatımızda ölüm korkusu ve belirsizlik içinde yaşamakta olduğumuzu inkar edemeyiz, değil mi?

2. Bu sorunumuz nereden çıktı?

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.(Yaratılış 1:27) Demek ki, Tanrı ile insan güzel bir ilişki içinde Tanrı'nın sonsuz yaşamını beraber yaşayacaktı. Ama, bir problem ortaya çıkıp, Tanrı ve insanlar arasında geçemeyecek kadar büyük bir uçurum var oldu!

Bu uçurum hepimizin günahıdır. "Çünkü tümü günah işledi ve Tanrı'nınyüceliğinden yoksun kaldı."(Romanlılar 3:23) Tanrı'nın önünde O'nun yüceliğine yaklaşamayacak kadar kirli olduğumuzu kabul etmek zorunda kalacaktır!

Böyle günahın sonucu olarak Tanrı'dan ayrı kalarak yaşaamın olmadığı yere (sonsuz ateş gölüne) gitmek zorunda kalacağız.
"Ama korkak, imansız, İğrenç, adam öldüren, cinsel ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur."(Vahiy 21:8)

3. Yaşam Yolu var mı? Varsa Ne olmalı?

Sonsuz yaşam veren Tanrı'ya kavuşabilecek yol var mı? Dünyada yaşayan bir çok kişi bu yolu bulmak için büyük çabalar göstermiştir. Bunlardan bazıları ise, iyilik yapmak, din yaşamını sürdürmek, değişik felsefeler yoluyla ulaşmak olmuştur.

Bunların arasında özellikle din en büyük aday olmuştur. Fakat, sormamız gereken bir soru var. "Din günahlarımızı ortadan kadırabilir mi? Din insanın günahkar doğasını değiştirebilir mi?" olmalıdır.

Bu sorunun cevabı kesinlikle "Hayır!"dır. Çünkü insanın en iyi çabaları bile hatalıdır ve Tanrı için kabul edilemez niteliktedir.
"Yaptığımız bütün iyilikler bile Tanrı için kirli paçavralar gibidir"(Yeşaya 64:6) "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmesi için iyi işlerin ödülü değildir."(Vahiy 2:8,9)

4. Tanrı'nın Sunduğu Yaşam Yolu!!!

Ama sevgili olan Tanrı, günahlarımız yüzünden bozulan ilişkiyi düzeltmek için kendi bir yol açmıştır. Bu da gunahımızın yerine kurban olarak çarmıha gerilen ve Tanrı'ya giden yol açan İsa Mesih'tir.

"Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında herkes için bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur."(ITim 2:5,6)

"Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş ama ruhça diriltilmiştir." (I Petrus 3:18)

İsa Mesih kendisi de "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.(şimdi) Böyle biri yargılanmaz(gelecekte), ölümden yaşama geçmiştir(geçmişte)."(Yuhanna 5:24)

5. Nasıl Sonsuz Yaşamı alabiliriz?

"Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma kakkını verdi." (Yuhanna 1:12)
İsa şöyle dedi, "İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz."(Vahiy 3:20)

"İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açılamakla da kurtulur." (Romanlılar 10:10)
Evet, İsa Mesih'in Kurtarıcı olarak yürekten kabul edersek, Rab İsa hemen hayatımıza girecek ve bizimle yeniden Tanrı'yla olan ilişkimizi kuracaktır. Tanrı'nın isteği budur: Bizimle ilişki kurmak ve sonsuz yaşamına kavuşturup bol bol yaşamı vermektir!

Tanrı'nın sunduğu yaşam yolunu kabul etmek istiyor musunuz?

Eğer bu yaşam yolunu kabul edip sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, aşağıdaki duayı okuyup bütün yüreğinizle Tanrı'ya söyleyebilirsiniz. İsa Mesih sizin duanızı duyup onu yapacaktır!

"Rab İsa, günahlı olduğumu ve benim günahlarımı kaldırmak için
çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Sen benim Kurtarıcımsın!
Sonsuz yaşam veren Sensin! Şimdiyse benim hayatıma gel.
Ve benim hayatımda kurtarıcım, Rabbim ve Kralım ol.
Benim günahlarımı bağısladığına ve
bana sonsuz yaşam armağanı verdiğine inanıyorum. Sonsuzca teşekkür ederim.
İsa Mesih adıyla. Amin."

İsa Mesih'i hayatınıza kabul ettiyseniz, İncil'e göre siz yeni yaşam, sonsuz yaşamın sahibisiniz.

"Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadir. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur." (I Yuhanna 5:11,12)

 
<< Başlangıç < Önceki 21 22 Sonraki > Son >>

Sayfa 22 - 22